اس ام اس و متن های غمگینمتن غمگین
matn ghamgin
اگر میبینی‌ هنوز تنهام !
بخاطر عشق تو نیست ….
من فقط میترسم ؛
میترسم همه مثل تو باشند..