اس ام اس های خنده دار جدیداس ام اس خنده دار
sms khandeh dar
خوشبختی یعنی اینکه
یه نفرجلو مادرشوهرت ازت خاستگاری کنه
بعد تو بگی متاهلم
بگه حیف من دنبال همچین عروسی میگشتم
تـــــــا چشـش درآد
اس ام اس خنده دار
sms khandeh dar
لباسشویی ما دیگه کارش از تغییر رنگ لباس گذشته !
دیروز تی شرت نایک انداختم توش
مارک “برادران عباس زاده به جز کریم” تحویل گرفتم
اس ام اس خنده دار
sms khandeh dar
من از حیوان خانگی فقط مورچه رو قبول دارم؛
چون
سروصدا نمیکنن
نمیشاشن
رسیدگی نمیخوان
آروم خونه رو جارو میکنن
گشنه‌شونم بشه
یه چیزی از رو فرش برمیدارن میخورن
والااااا
اس ام اس خنده دار
sms khandeh dar
امروز معلمه تقلبمو گرفت
منم گفتم مال خودمه میخواستم
بعد امتحان با بقیه چک کنم…
اون بی شعوری که میخواستم بهش برسونم برگشت گفت
مگه نمیخواستی به من برسونی؟ تو که گفتی جوابا رو بهت میدم…
یعنی همه دوست دارن
من گاو پرورش میدم
اس ام اس خنده دار
sms khandeh dar
دوست عزیزی که میگی اینقدر خسته اید
که ساعت خونتون رو هنوز عقب نکشیدیت
ما تو طول چهارماه گرمای تابستون و بهار بخاری مون رو جمع نکردیم
امید به خودتون داشته باشید
اس ام اس خنده دار
sms khandeh dar
دختر خانوما و آقا پسرای ورودی 94دانشگاه !هفته اول عاشق نشید!
از ما گفتن بود …
شاخای دانشگاه از هفته دوم،سوم میان
اینا تجربس…
اس ام اس خنده دار
sms khandeh dar
 ﺑﺒﯿﻦ آقا پسر
ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺷﮑﻠﯽ
ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﺧﻼﻗﯽ
.ﺍﮔﻪ ﻫﯿﮑﻠﺖ ﻋﺎﻟﯿﻪ
ﺍﮔﻪ ﻟﺒﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎﺭﮐﻪ
ﺍﮔﻪ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭی
اﮔﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾط ﻮ ﺩﺍﺭﯼ
.
.
.
.
.
ﺷﻤﺎﺭﺗﻮ ﺑذﺍﺭ ﺗﺎ ﯾﻪ ﻓﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ کنم!
ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﮑﺎﺭﺕ ﮐﻨﻢ آخه؟
اس ام اس خنده دار
sms khandeh dar
در جواب اون داداشمون که گفته بود
اگه دخترا زیبا بودن هیچ وقت لوازم آرایشی اختراع نمیشد
باس بگم :
اگه پسرا خوش هیکل بودن باشگاه بدنسازی اختراع نمیشد!
آرررره اینجوریاس!
اس ام اس خنده دار
sms khandeh dar
جدیدترین مدل قهر در ایران
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
left the group
خخخخخخخخخ:))
اس ام اس خنده دار
sms khandeh dar
من فهمیدم چرا پیتزا دایرس ولی جعبس مربعه و وقتی میخوریمش مثلثه =/
چوون پولی ک میدیم مستطیله
تا کشفیات بعدی خدا نگه دارتون …..
اس ام اس خنده دار
sms khandeh dar
منم قبلا لپام چال داشت
شهرداری اومد پرش کرد  😀
اس ام اس خنده دار
sms khandeh dar
ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻳﺪﻓﻌﻪ ﭼﺸﻤﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﺘﺮﻳﻦ ﻳﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﺨﻮﺭﻩ
ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺘﻮﻥ ﺑﻴﺎﺩ؟
ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺟﺎﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﭘﻴﺪﺍﻣﻴﻜﻨﻲ ﻣﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ
ﺍﻣﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﺍﺯﺩﻭﺭ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪﻩ
ﺑﺮﻣﻴﮕﺮﺩﻱ ﺳﻤﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻫﻢ ﺷﺪﻱ….
ﺧﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻭﻥ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻫﺎ ﻣﻴﻤﻮﻧﻦ!