اس ام اس فلسفیاس ام اس فلسفی
sms falsafi
یه جوری درباره آدما قضاوت کنید
که اگه یه روزی خلافش بهتون ثابت شد
شرمنده خودتون نشید !
اس ام اس فلسفی
sms falsafi
همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو می تونیم بگیم
اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم.
اس ام اس فلسفی
sms falsafi
آنگاه که آغاز را انتخاب میکنیم ،
پایان آن را پذیرفته ایم.
اس ام اس فلسفی
sms falsafi
وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که میتوان مرتکب شد
چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد ؟
اس ام اس فلسفی
sms falsafi
آنچه که شما درباره خودتان فکر می کنید خیلی مهمتر است
از آنچه که دیگران درباره شما فکر می کنند.
اس ام اس فلسفی
sms falsafi
در زندگی مثل یک تمبر باش ،
به یک هدف بچسب و اون رو به مقصد برسون.
اس ام اس فلسفی
sms falsafi
کاری کن
که حرف مفت دیگران
برایشان گران تمام شود !
اس ام اس فلسفی
sms falsafi
وقتی دنبال آرزوهایت میری ، مدام به کوله پشتیت نگاه بنداز
که مبادا سوراخ باشه
و چیزایی که امروز داری بشه آرزوی فردات !!!
اس ام اس فلسفی
sms falsafi
بخندیم
اما سرمایه ی خنده هایمان
اشک های دیگران نباشد !
اس ام اس فلسفی
sms falsafi
بعضی وقتها رسیدن به بعضی از آرزوها
به قشنگی نرسیدنشون نیست …