اس ام اس جدید جدیدمن میگم دلم شکسته است
تو میگی خوب میشه خسته است


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *من میگم عـــــاشق پرنده است
تو میگی معشوق برنده است
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *من میگم دلم اسیره
تو میگی که خیلی دیرهاگر می خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید
به دوستان خود محبت کنیدعمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش
را در دست می گیرید


ما زخمی رویاهای رفته به بادیم....فقط غروب ها نیست که دل گیر است
دلت که گیر کسی باشد...
همیشه میگیرید...تو دنیای مجازی شاید...
کامنتات...
لایکات....
عشقات...
از ما بیشتر باشه
اما یادت باشه
نتت قطع بشع
هیچی نیستی مشتیمن میگم خدا نگهدار
تو میگی تا چی بخواد یار


اس ام اس جدیدمن میگم تو بی وفایی
تو میگی بریم ی جایی


من میگم رنگت چه زرده
تو میپرسی بر میگرده؟
اس ام اس جدیدمن میگم چیزی گذشته
تو میگی دو خط نوشتهرفتی به نداشته هات برسی...؟
نرسیدی..>!!
ولی رفتنت منو به بهترینا رسوند...؟
برو خوشحال باش...
یه جا به درد خوردی//؟؟
اس ام اس جدید


چای مینوشیدم...
یکباره دلتنگش شدم
بغض کردم و اشک در چشمانم
حلقه زد..
همه با تعجب نگاهم کردند!
لبخند زدم و گفتم:
داغ بود..!!

همیشه دوسش داریا اما
راهی نداره که برگردی کنارش
نکن داداش خیانت ک بعدش پشیمونیهاس ام اس جدید
خیلی خری
که فکر میکنی
میتونی با....
پاک کردن شمارش
گندی رو که بع
احساساتت زده
فراموش کنی...


اس ام اس جدید
اگر دیدی
من تا صبح بیدارم
نگو همش داره چت میکنه
بگو شاید غماش نمیذارن بخوابه